تابلو خوانی

تابلو خوانی

تابلوخوانی (زمان دوره 2 ساعت)
در این دوره دانش پژوهان  با شیوه تابلو خوانی معاملات بورس آشنا می شوند و سعی می کنند با استفاده از اطلاعات تابلوی معاملات آینده سهم را پیش بینی کنند.

  • بهترین زمان معامله در روز
  • قدرت خریدار و فروشنده 
  • معرفی انواع شاخص ها و تحلیل آنها

بررسی تغییرات ارزش معاملات بازار و تشخیص ورود نقدینگی به بازار

زمان ثبت نام تمام شده است