تحلیل بنیادی مقدماتی

تحلیل بنیادی مقدماتی

تحلیل بنیادی (مقدماتی) زمان دوره (18ساعت + 3 ساعت کارگاه)
 در این دوره سعی شده است که کلیه مباحث مورد نیاز یک تحلیلگر بنیادی به طور جامع و عملی آموزش داده شود. افراد پس از گذراندن این دوره قادر خواهند بود بر انواع شیوه های ارزش گذاری سهام  تسلط یابند و سهام را از روش های متفاوت تحلیل و ارزش گذاری نمایند. شایان ذکر است که این دوره شامل 6 ساعت حل تمرین کارگاهی خواهد بود.

 

  • آشنایی با صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد
  • آشنایی با انواع اظهار نظرهای حسابرس ها و اهرم های مالی
  • ارزشگذاری مبتنی بر دارایی، محاسبه خالص ارزش دارایی ها NAV و محاسبه ارزش جایگزینی
  • ارزشگذاری شرکت براساس صورت سود و زیان P/E و برآورد سود خالص آتی
  • ارزشگذاری شرکت براساس تنزیل جریان نقدی آزاد DCF با استفاده از WACC
  • تنزیل سود نقدی آتی (مدل رشد گوردون)

ارزشگذاری شرکت نمونه و بررسی روند سهام

زمان ثبت نام تمام شده است