کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان به جهت حفظ سلامت شما این دوره را به صورت وبینار (اینترنتی) برگزار می کند

مالی رفتاری (روانشناسی بازار)29 بهمن 98

29 بهمن الی 06 اسفند 14:00:00 تا 17:00:00 خانم دکتر ایرانی 3,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
درباره دوره

مالی –رفتاری  زمان دوره (9 ساعت)
دانش پژوهان در این دوره با رفتار سرمایه گذار در شرایط مختلف مواجهه با بازار سهام آشنا می شوند ونقش سوگیری های متفاوت در تصمی گیری های خود در بازار را فرا می گیرند تا از خطاهای ادراکی خود در فرایند سرمایه گذاری جلوگیری کنند.

  • تاریخچه و مفاهیم بنیادی مالی رفتاری
  • نقش مالی رفتاری در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران
  • رفتار سرمایه‌گذار در فرآیند تخصیص دارایی
  • تشریح سوگیری‌های بیست‌گانه با تأکید برکاربردهای عملی آن در بازار سرمایه
  • ارائه چارچوب تلفیقی مالی رفتاری و مالی کلاسیک در تصمیمات سرمایه‌گذاری

 

جزئیات

تاریخ شروعبهمن 29 ساعت 14:00:00

تاریخ پایاناسفند 06 ساعت 17:00:00

ظرفیت35 نفر

مکان برگزاریمشاهده در نقشه