کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان به جهت حفظ سلامت شما این دوره را به صورت وبینار (اینترنتی) برگزار می کند

مدیریت ریسک و سبد 26 مرداد 99 ساعت 17 الی 20

26 مرداد الی 23 شهریور 17:00:00 تا 20:00:00 دکتر میرشاه ولد 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
درباره دوره

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان به جهت حفظ سلامت شما این دوره را به صورت وبینار (اینترنتی) برگزار می کند


مدیریت ریسک و سبد زمان دوره (12 ساعت)

در این دوره سعی شده است که استراتژی های بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های گوناگون بهینه سازی تدریس شود، همچنین به کمینه سازی ریسک با استفاده از ابزارهای نوین مالی و استراتژی های چینش بهینه سبد مانند مدل مارکوییتز پرداخته می شود. شایان ذکر است که آشنایی با اکسل از پیش نیازهای این دوره می باشد.

  • روشهای مختلف محاسبه بازده سهام و بازده سبد سهام
  • بهینه سازی سبد در اکسل، پورتفوی حداقل واریانس، ترسیم مرز کارا
  • محاسبه بتای سهم و سبد سهام
  • محاسبه ارزش زمانی پول و ....

 

جزئیات

تاریخ شروعمرداد 26 ساعت 17:00:00

تاریخ پایانشهریور 23 ساعت 20:00:00

ظرفیت30 نفر

مکان برگزاریمشاهده در نقشه