نرم افزار متاویو

نرم افزار متاویو

نرم افزار متاویو  (زمان دوره 3 ساعت)

در این کارگاه دانش پژوهان با کلیه ابزارهای کاربردی نرم افزار متاویو آشنا می شوند و شیوه فیلتر نویسی در این نرم افزار را به طور کامل فرا می گیرند

  • معرفی نرم افزار متاویو و قابلیت  رصد جریان نقدینگی بازار
  • مفهوم گزارش گیری از بازار و صنایع مختلف
  • فیلتر نویسی با اندیکاتورها و اسیلاتور های گوناگون

صحت آزمایی (back test) فیلتر های نوشته شده

زمان ثبت نام تمام شده است