کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان به جهت حفظ سلامت شما این دوره را به صورت وبینار (اینترنتی) برگزار می کند

معاملات آپشن

25 دی الی 08 بهمن 17:00:00 تا 20:00:00 مسعود نوربخش 3,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
درباره دوره

کارگزاری آرمان تدبیر جهت حفظ سلامتی شما این دوره را بصورت وبینار(اینترنتی) برگزار می کند..
معاملات آپشن زمان دوره (9 ساعت)
در این دوره سعی شده است که معاملات حق تقدم، ابزار جدید معاملات آتی و آپشن ها به طور کامل تدریس شود، همچنین سعی شده است تا با تدوین استراتژی هایی به کاهش ریسک سبد سهام با استفاده از این ابزارهای نوین پرداخته شود.
آشنایی با معاملات آتی، آپشن
استراتژی های ایجاد آرامش با ابزارهای نوین
شیوه های نوین کمینه سازی ریسک معاملات (Risk Free)
نحوه ایجاد موقعیت به صورت عملیاتی

جزئیات

تاریخ شروعدی 25 ساعت 17:00:00

تاریخ پایانبهمن 08 ساعت 20:00:00

ظرفیت39 نفر

درباره کلاس

مکان برگزاریمشاهده در نقشه غیرحضوری

دوره های مرتبط

آپشن ها
ِ1400 خرداد 25 مسعود نوربخش 7,000,000 ریال ظرفیت تکمیل
تحلیل بنیادی(پیشرفته)
ِ1400 خرداد 02 محمدقبادیان 9,500,000 ریال ظرفیت تکمیل