دوره‌های آموزشی

معاملات آپشن
25 دی 1399 مسعود نوربخش 3,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
تابلوخوانی پیشرفته
16 دی 1399 مسعود نوربخش 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو
13 دی 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با بورس+پنل معاملات
07 دی 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو
25 آذر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با بورس+پنل معاملات
24 آذر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو
02 آذر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
تحلیل بنیادی
29 آبان 1399 مسعود نوربخش 9,800,000 ریال دوره به پایان رسیده
تابلوخوانی پیشرفته
27 آبان 1399 مسعود نوربخش 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس+ پنل معاملات
20 آبان 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو
19 آبان 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
معاملات آپشن
06 آبان 1399 مسعود نوربخش 2,000,000 ریال دوره به پایان رسیده

مشاهده همه

انتهای لیست