آشنایی با اقتصاد و بورس و پنل معاملاتی 6مهر99 ساعت 14الی 17