دوره‌های آموزشی

آشنایی با اقتصاد و بورس+ پنل معاملات
20 آبان 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با بورس و اقتصاد + پنل معاملاتی 28و29 مهر ساعت 14 الی 17
29 مهر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس و پنل معاملاتی 13و15 مهر ساعت 14 الی 17
13 مهر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس و پنل معاملاتی 6مهر99 ساعت 14الی 17
06 مهر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
تابلو خوانی پیشرفته 18 شهریور ساعت 17الی 20
18 شهریور 1399 مسعود نوربخش 3,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس وپنل معاملاتی 16 شهریور 99
17 شهریور 1399 دکتر میرشاه ولد و مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با اقتصاد و بورس وپنل معاملاتی 1 شهریور 99
01 شهریور 1399 رایگان دوره به پایان رسیده
تابلو خوانی پیشرفته 14 مرداد ساعت 17الی 20
14 مرداد 1399 3,000,000 ریال دوره به پایان رسیده

مشاهده همه

انتهای لیست