دوره‌های آموزشی

تحلیل صنایع پیشرو و سهم های برتر هر صنعت
05 خرداد 1400 مسعود نوربخش 9,500,000 ریال ثبت نام
تحلیل تکنیکال(پیشرفته)
17 خرداد 1400 علی نازک کار 9,500,000 ریال ثبت نام
آپشن ها
25 خرداد 1400 مسعود نوربخش 7,000,000 ریال ثبت نام
تحلیل بنیادی(پیشرفته)
30 خرداد 1400 محمدقبادیان 9,500,000 ریال ثبت نام
تابلوخوانی پیشرفته
14 اردیبهشت 1400 مسعود نوربخش 5,000,000 ریال دوره در حال برگزاری است
معاملات آپشن
25 دی 1399 مسعود نوربخش 3,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
تابلوخوانی پیشرفته
16 دی 1399 مسعود نوربخش 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
تابلوخوانی پیشرفته
27 آبان 1399 مسعود نوربخش 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده

مشاهده همه

انتهای لیست