دوره‌های آموزشی

تابلوخوانی پیشرفته
27 آبان 1399 مسعود نوربخش 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
تابلوخوانی پیشرفته
16 دی 1399 مسعود نوربخش 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
معاملات آپشن
25 دی 1399 مسعود نوربخش 3,000,000 ریال دوره در حال برگزاری است

مشاهده همه

انتهای لیست